KAIYA VASE BLACK H300X140MM CERAMIC
PAR831440
Dimensions - 300 140 140 (mm)